Brzeście- historia miejscowości

Brzeście- Historia miejscowości

Wieś Brzeście znajduje się gminie Kluczewsko. W Polsce znajduje się kilka miejscowości o tej samej nazwie, a położone są w województwach:

  1. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
  2. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
  3. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
  4. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
  5. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
  6. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
  7. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków
  8. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Link do hasła Brzeście na Wikipedii.

Geneza nazwy Brzeście

Nazwa tej miejscowości może pochodzić od Wiązu Górskiego zwanego Brzost. Stąd Brzeszcze bądź Brzeście to miejsce, skupisko,  gdzie występuje brzost.

Bardziej prawdopodobną wersję podaje Aleksander Bruckner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego, gdzie dowodzi pochodzenia nazwy Brzeście od innego gatunku drzewa, tj. od brzozy.

Wieś Brzeście w 1508 roku

Nazwa tej miejscowości pojawia się po raz pierwszy w 1508 roku w spisie podatkowym powiatu chęcińskiego i wówczas jej właścicielem był Paweł Rokszycki herbu Pobóg wywodzący się ze szlachty województwa sieradzkiego. Inną spotykaną formą tego nazwiska jest Roksicki.