Brzeście

W Polsce znajduje się kilka miejscowości o nazwie Brzeście:

  • Brzeście – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
  • Brzeście – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo
  • Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
  • Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
  • Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn
  • Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
  • Brzeście – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków
  • Brzeście – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Link do hasła Brzeście na Wikipedii.

Geneza nazwy

Nazwa tej miejscowości może pochodzić od Wiązu Górskiego zwanego Brzost. Stąd Brzeszcze bądź Brzeście to miejsce, skupisko,  gdzie występuje brzost.

Bardziej prawdopodobną wersję podaje Aleksander Bruckner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego, gdzie dowodzi pochodzenia nazwy Brzeście od innego gatunku drzewa, tj. od brzozy.

1508r.

Nazwa tej miejscowości pojawia się po raz pierwszy w 1508 roku w spisie podatkowym powiatu chęcińskiego i wówczas jej właścicielem był Paweł Rokszycki herbu Pobóg wywodzący się ze szlachty województwa sieradzkiego. Jego nazwisko pojawia się również w formie Roksicki.

 

 

Dodaj komentarz