Rudka- Pomnik w hołdzie żołnierzom NSZ i AK

Poruszając się z Kluczewska do Oleszna, po lewej stronie drogi odnajdziemy pomnik poświęcony żołnierzom NSZ. Tablica Pamiątkowa Głosi:

W HOŁDZIE
ŻOŁNIERZOM N.S.Z.
ODDZ. KPR “ŻBIKA” I
A.K. ODDZ MJR. “MARCINA”
POLEGŁYCH 13. I. 1944

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

KOLEDZY I SPOŁECZEŃSTWO

RUDKA DN. 26 VII 1992.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Dodaj komentarz