II Wojna Światowa

Kiedy Wybuchła Wojna?

Wojna, nad którą pochylimy się w tym rozdziale dla Polaków wybuchła 1 września 1939 roku. Nie wszyscy jednak przyjmują tę datę jako dzień rozpoczęcia tego konfliktu…

Z polskiego punktu widzenia wojna rozpoczęła się o 4:45, w piątek, 1 września 1939 roku atakiem wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. Zdaniem wielu historyków pierwszym aktem agresji były ostrzał artyleryjski Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein. Inni przychylają się do wersji, że punktem początkowym było Bombardowanie Wielunia (110km od Kluczewska) czy Tczewa kilkanaście minut przed atakiem na Westerplatte. Mniej popularne twierdzenia dowodzą, że pierwszy atak miał miejcie w Jeziorkach koło Piły wraz z ostrzałem artyleryjskim wsi Zelgniewo.

Zapomniany polski wrzesień…

Jednak nie wszyscy uważają 1 września 1939 roku za początek wojny. W tradycji ZSRR wojna rozpoczęła się od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 roku pod kryptonimem „BARBAROSSA”. W tym świetle również radziecka agresja 17 września na wschodnie tereny Polski nie miała miejsca, a wszelkie działania zbrojne tam podjęte miały na celu zabezpieczenie ludności cywilnej przed okrucieństwem hitlerowskim.

Dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych symboliczną funkcję polskiego Westerplatte pełni atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku.

W kulturze zachodniej Europy często również można było spotkać twierdzenie, o tym że wrześniowe walki były „jedynie” niemiecko-polskie, a wojna na światową skalę rozpoczęła się wraz z atakiem Hitlera na kraje zachodu Europy.

Wojna zawitała do Kluczewska

Wojska hitlerowskie bardzo szybko zajmowały tereny Polski. Do kluczewska zawitały już 5 września 1939 roku, rozpoczynając okres okupacji. Do wsi wkroczyły oddziały należące do 10 Armii Grupy Południe. Więcej na temat struktury Wermachtu oraz szczegóły opisujące te trudne dni znajdują się w oddzielnym artykule.

Wyzwolenie

Na wyzwolenie spod niemieckiej okupacji mieszkańcom okolic Kluczewska przyszło czekać aż do 16 stycznia 1945 roku, kiedy to została wyzwolona Włoszczowa, Częstochowa i Radom. Dzień Wcześniej Armia Czerwona wyzwoliła Kielce.

Zakończenie Wojny

Podobnie jest z zakończeniem wojny, gdzie kraje zachodniej Europy świętują 8 maja, ZSRR 9 maja, pomimo iż na terenie Europy jeszcze zdążały się walki z ostatnimi oddziałami niemieckimi, aż do 15 maja. Poza Europą walki trwały aż do kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku.


Jadąc z Brześcia w kierunku Włoszczowy, za wsią i ostatnimi zabudowaniami znajduje się pomnik i stalowy krzyż wystawiony ku pamięci Read more
Przy drodze wiodącej ze Stanowisk do Januszewic, poprzez miejscowy las, znajduje się grób nieznanego żołnierza pochodzący z okresu II Wojny Read more
Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną kosntrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z Read more
W samym centrum Kluczewska, nieopodal Kościoła, został wzniesiony pomnik ku czci mieszkańców gminy Kluczewsko, poległych w II Wojnie Światowej. Jego Read more
Jadąc z Kluczewska do Oleszna, po lewej stronie drogi, w zaciszu drzew, znajduje się nagrobek, ozdobiony stalowym krzyżem i płytą Read more
RAF i PSP- Dywizjon Bombowy 305 Jerzy Janota Bzowski po klęsce kampanii wrześniowej i kapitulacji Francji, podobnie jak wielu innych Read more
Wojna zawitała do Kluczewska W chwili wybuchu wojny, granica polsko-niemiecka przebiegała zupełnie inaczej, niż w czasach obecnych. Całość terytorium II Read more
Poruszając się z Kluczewska do Oleszna, po lewej stronie drogi odnajdziemy pomnik poświęcony żołnierzom NSZ. Tablica Pamiątkowa Głosi: W HOŁDZIEŻOŁNIERZOM Read more
Niezależnie od czasów i terenów, każda armia musi posiadać odpowiednie struktury, które zapewniają jej sprawne funkcjonowanie. W zależności od okresu Read more

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz4

Dodaj komentarz