Bobrowniki

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego:


Bobrowniki, byli to osadnicy zostający pod bezpośrednią władzy książąt (głównie mazowieckich ) i obowiązani do hodowania i chwytania bobrów, których skóry stanowiły bardzo ceniony przedmiot handlu. Na dworach książęcych byli specyalni urzędnicy do nadzoru bobrowni, zwani bobrowniczymi. Wspominają o nich często najstarsze dokumenta z początków XIIIw.

To samo źródło podaje dalej:

Bobrowniki w wieku XIX wieś i folwark, nad rzeką Pilicą w powiecie Końskie, gminie Dobromierz, parafii Stanowiska. W 1882 funkcjonował tu tartak parowy. W 1827 r. było tu 22 domów i 179 mieszkańców.

Modrzewiowy dwór, który niegdyś stał w Bobrownikach miał napis na belce 1733 rok. Właścicielami Bobrownik byli:

  • W 1910 Józef Janota Bzowski kupił ok 440 ha łąk i lasów;
  • Zborowscy- po wyjeździe Józefa do Warszawy
  • Tadeusz Bzowski, syn Józefa, prowadził gospodarstwo w latach 1930-1938.
  • Antoni Bzowski, syn Józefa i Wandy, gospodarował od 1938 roku (pozostali członkowie rodziny zrzekli się praw do majątku) aż do 1945 roku.
Bobrowniki w 1935 roku

Dodaj komentarz