Rodziny

Świat, który znamy obecnie znacznie różni się od dawnych czasów. Nie tylko z powodu rozwoju przemysłu, techniki i elektroniki. Można spotkać głosy, że świa ów, umarł w momencie wybuchu II Wojny Światowej. Pewnie w stwierdzeniu tym jest sporo racji.

Jeszcze większy wpływ na zmainę obrazu Polski miało to, co wydarzyło się tuż po wojnie. Upaństwowienie stał się kresem wielkich rodzin, które przez wieki były właścicielami wsi, pól i lasów…

Jednak ślady tych rodów pozostały w dokumentach, pomnikach, aktach i wspomnieniach…

Rodzina Bzowskich

Bzowscy są dawnym rodem, których losy zostały splecione z Bobrownikami. Na początku XX wieku Józef Janota Bzowski h. Ostoja zakupił ...
Czytaj Dalej

Rodzina Rogóyskich

Rogóscy byli właścicielami Bobrownik na przełomie XVIII i XIX wieku. Ostatnim posiadaczem tych dóbr był zmarły w 1901 roku Alfons ...
Czytaj Dalej

Rodzina Czaplickich

Na terenie obecnej gminy Kluczewsko przewijały się dwie rodziny Czaplickich. Według podań, były ze sobą daleko spokrewnione. Jedna obejmowała ziemie ...
Czytaj Dalej

Rodzina Tarło

Rodzina Tarło jest licznym i wiekowym rodem. Legitymowali się herbem Topór. Od lat piastowali urzędy państwowe, takie jak: starości, kasztelanowie ...
Czytaj Dalej

Rodzina Chocimowskich

Rodzina Chocimowskich herbu Oksza związana jest z Kluczewskiem poprzez postaci Andrzeja Chocimowskiego oraz trzech jego synów Stanisława, Jana i Marcina ...
Czytaj Dalej

Rodzina Turskich

Turski h. Rogala, rodzina podlaska, pisząca się z Turzych Rogów (de Turzerogi). Nazwisko wzięli od wsi Turze Rogi w powiecie ...
Czytaj Dalej

Rodzina Konarskich

Rodzina Konarskich pojawia się na kartach historii Kluczewska, kiedy to Adam Ewaryst Jaxa-Konarski poślubił Stefanię Turską. Stał się tym samym ...
Czytaj Dalej

Dodaj komentarz