Łapczyna Wola

W 1540 roku Łapczyna Wola zwana była Borkowa Wola, własność Jana Rozenkowskiego Łapki. W „Polska XVI wieku…3” widnieje zapis, że ów Jan posiadał w 1540 roku dwie wsie, w województwie sandomierskim, powiecie Chęcińskim. W Łapczynej Woli znajdaował się dwór i młyn domowy. Zatem powstania miejscowości należy szukać przed rokiem 1540.

W literaturze wieś ta nazywana w przeszłości była Borkową Wolą, Łapką albo Łapczyną Wolą.

Spis z roku 1573, województwo sandomierskie, powiat chęciński wydany w 1886 roku wskazuje miejscowość Wolia Lapczina.

Z książki 'Polska encyklopedia szlachecka”, część 8, wiemy, że właścicielem był Łapczyński v. Łapczeński h. Jelita. Protoplastą tego rodu był Walenty Łapczyński syn sołtysa ze Strzałkowa koło Radomska. Drukarz ten, za zasługi w swojej profesji oraz za odznaczenie się jako żołnierz otrzymał w 1581 roku herb Jelita od hetmana Zamoyskiego.

W XVIII własność Bobrownickiego, starosty przedborskiego, żonatego z Orzechowską, chorążanką lubelską. W początkach XVIII własność Bobrownickich. W 1704 roku istniał tutaj zbór kalwiński, w 1730 roku ministrem był Samuel Aram. W 1754 roku zbór zamknięty2.

Strona 739.

Wiemy, że właścicielem Łapczynej Woli był Michał Czaplicki, dziedzic Stanowisk. Ojciec chrzestny Wincentego Tymowskiego, szwagra Kantorberego Tymowsikego1.

W „Rodzina, herbarz szlachty polskiej: Bron-Czek” wiemy , że własciclem nastęnie został Filip Czaplicki, po swoim zmarłym ojcu. Filip Czaplicki ożenił się z Karoliną Bonin-Sławianowską h. Jelita, z któą miał syna Filipa Leopolda Czaplickiego h. Lubicz. Ten zaś ożenieny z Florentyną kamocką z Kamocina h. Jelita miał syna Leopolda Karola Michała Czplickiego z Łapczyna h. Lubicz.


Strona 539.

  1. Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł.
  2. Do sprawdzenia tytuł
  3. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Tom 3

Dodaj komentarz