Miejscowości

Na terenach, które leżą w kręgu naszych zainteresowań możemy spotkać się z miejscowościami o różnej historii. Jednak wszytskie są osadamia, wioskami o charakterze rolniczym. Znajdziemu tu takie, które są stosunkowo młode, ale i takie, których początków szukać możemy jeszcze przed XVI wiekiem….


Główne Kategorie


Historia miejscowości

W tym dziale będę zajmował się historią poszczególnych miejscowości ...
Czytaj Dalej

Położenie Geograficzne

Cały obszar Polski pod względem geograficznym został podzielony, zdefiniowany i opisany w drugiej połowie XX wieku przez Jerzego Kondrackiego, następnie ...
Czytaj Dalej

Wspólna Historia

Obiektem Naszych zainteresowań będą miejscowości znajdujące się na terenie obecnej (2017r.) Gminy Kluczewsko. Są to wsie i przysiółki o zróżnicowanym ...
Czytaj Dalej

Wszytskie wpisy traktujące o miejscowościach

Nazwa wsi najprawdopodobniej wywodzi się od funkcji, jaką mogli pełnić niegdyś jej mieszkańcy. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Bobrowniki, byli
W Polsce znajduje się kilka miejscowości o nazwie Brzeście: Brzeście - wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina Brzeście - wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie
Jadąc z Brześcia w kierunku Włoszczowy, za wsią i ostatnimi zabudowaniami znajduje się pomnik i stalowy krzyż wystawiony ku pamięci
Wieś Ciemiętniki położona jest wśród pól i lasów, w pobliżu ujścia rzeki Czarnej Włoszczowskiej do Pilicy. Bliskość rzeki sprawiła, że
Dwór w Kluczewsku według Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004 został zbudowany w 1760 roku przez Feliksa Turskiego herbu
Obecny Herb i Flaga Gminy Kluczewsko. Już na pierwszy rzut oka widać powiązanie z nazwą miejscowości- złoty, pokaźny klucz. Ale
W tym dziale będę zajmował się historią poszczególnych miejscowości.
Januszewice to wieś w Gminie Kluczewsko, której nazwa ewoluowała i możemy znaleźć zapisy w formie Januszowicze, Januszowice etc.. W obecnych
Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko... Skryta wśród drzew i