Nazwiska

Poniżej znajduje się lista nazwisk występujących na omawianych terenach wraz z krótkim opisem.

Warto tutaj zauważyć, że na początku okresu międzywojennego, w 1921 roku analfabetyzm w Polsce sięgał 30%. W XIX wieku osobami piszącymi i czytającymi był ksiądz, organista i kilka ważniejszych osób we wsi/osadzie. Oczywiście nie dotyczy to rodzin szlacheckich, gdyż stanowiły one zdecydowaną mniejszość.

W aktach kościelnych, widzimy zapis umieszczany przez księdza:

Akt ten stawającym przeczytany, gdyż ci pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został

Zatem księga parafialna była jedynym źródłem informacji, a pozostałe były przekazywane z ust do ust. Stąd liczne oboczności w nazwiskach, rozbieżne daty lub nieznajomość nazwiska panieńskiego własnej matki.

Obecnie istnieją portale internetowe, pokazujące występowanie nazwiska na terenie obecnej Polski. Można zatem szybko sprawdzić największe skupiska, które mogą dostarczyć ciekawych wniosków.

Link do portalu nazwiska-polskie.pl, gdzie należy wpisać interesujące nas nazwisko w polu SZUKAJ.

a b d f g h j k l m o p s t w z

Dodaj komentarz