Rodzina Turskich

Turski h. Rogala, rodzina podlaska, pisząca się z Turzych Rogów (de Turzerogi). Nazwisko wzięli od wsi Turze Rogi w powiecie łukowskim, gminie Celiny, parafii Łuków (SGKP). Jedna gałąź osiadła w woje- wództwie łęczyckim, powiecie sieradzkim. Mikołąj, stolnik sieradzki 1729, chorąży sieradzki 1752, dziedzic wsi Czarnocin 1729. Turscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1782 r., zaś w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 biskup 1765 — 1796.

Konarska Stefania z d. Turska
Turski Antoni Julian
Turski Feliks Paweł
Turski Ignacy
Turski Ksawery

Dodaj komentarz