Jako że pamięć ludzka jest niestała…

“Jako że pamięć ludzka jest niestała, i ponieważ (sam) człowiek jest zmienny i śmiertelny i z nędznej, a także przemijającej materii został ukształtowany, dlatego z konieczności zrodził się obowiązek zapisu, aby to, co teraz wolą ludzką zostało rozporządzone mogło w przyszłości być potwierdzone na wieczną rzeczy pamiątkę.”

Cytat ten przypomina o ulotnej naturze człowieka. Nie pozwólmy, aby fakty z naszej wspólnej historii, często przekazywane ustnie, przeminęły wraz z osobami, które nie zdążyły ich spisać.

Zapraszam zatem do Wspólnego tworzenia tej strony, jednocześnie życzę miłej lektury.