Ziętal

Ziętal, Ziental, Zientala- od zięć ‘mąż córki”. (K. Rymut, “Nazwiska Polaków”) . Spotkałem również na forum wersję,, teorię na pochodzenie nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej “Sinter”, czyli spiekanie.