Tomicki

Nazwisko to przywędrowało w tereny Kluczewska do Miedzianej Góry z Dmenina, a tam dotarło ze Rzgowa. Na pewno występowało pod Łodzią na przełomie XVIII i XIX wieku.

Nie mam dowodów na powiązanie tej grupy osób z Tomickimi h. Łodzia. Natomiast samo nazwisko pochodzić może od miejscowości Tomice, których w Polsce jest aż siedem- po dwie w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, po jednej w małopolskim, mazowieckim i opolskim . Zatem różne skupiska nazwiska w Polsce mogą mieć zupełnie inne pochodzenie a osoby je noszące, nie muszą być ze sobą spokrewnione.

Może również pochodzić od imienia Tomasz, o czym może świadczyć występujące podobne nazwisko Tomecki.

Herbarz polski Kacpra Niesieckiego wyróżnia Tomickich herbu Łodzia pochodzących z województwa poznańskiego oraz Tomickich herbu Drya z województwa kaliskiego.