Stępień

Stępień,  1678 rok – w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pułapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

Źródło: Kazimierz Rymut, ‘Nazwiska Polaków. Słownik historyczno- etymologiczny, Wydawnictwo naukowe DWN, Kraków 2001.