Jaxa-Konarski Maksymilian

Makymilian Jaxa-Konarski h. Gryf. syn Stefanii Turskiej i Adama Ewarysta Konarskiego. Urodzony w 1875 w Kluczewsku, zmarł 23 marca 1937 roku.

Maksymiliam Konarski

Ukończył Męskie Gimnazjum Rządowe w Kielcach (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego) oraz studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek rady gminnej, sędzia gminny, członek dozoru kościelnego i dozoru szkolnego. Pierwszy prezes powołanej w 1914 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku.  Naczelnikiem straży wówczas został Stanisław Członkowski, kierownik szkoły w Kluczewsku. Wchodził w skład zarządu oddziału powiatowego Związku Ziemian we Włoszczowie, pełnił w nim obowiązki prezesa. Należał do Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Centralnego Towarzystwa Rolniczego najpierw w Kielcach, potem we Włoszczowie. Był także prezesem Koła Porad Sąsiedzkich, członkiem Sejmiku i Wydziału Powiatowego, członkiem Rady Nadzorczej Syndykatu Rolniczego kieleckiego, członkiem reprezentacji wojewódzkiej Związku Ziemian w Kielcach.

Jego żoną była Janina Fulde, a dziećmi:

  • Krystyna Konarska-Łosiowa (1910-2002);
  • Stanisław Konarski (1908-1968);
  • Andrzej Konarski (1917-1981).

Po śmierci Maksymiliana, majątki Kluczewska zostały na mocy testamentu podzielone pomiędzy trójką dzieci. Masą spadkową zarządzał najstarszy syn Stanisław.

Maksymilian Jaxa-Konarski jest pochowany na cmentarzu w Kluczewsku, w grobowcu rodzinnym.

Kurjer Warszawski : wydanie poranne. R. 117, 1937, no 83 – 150/658

 

 

OjciecAdam Ewaryst Konarski
MatkaStefania Turska
WspółmałżonekJanina Fulde
DzieciKrystyna Konarska, Stanisław Konarski, Andrzej Konarski