Lipniak

Nazwisko pochodzi od drzewa- lipy. Obocznościami są Lipczyński, Lipowski itd…