Laskowski Jan Ireneusz h. Korab

Ostatni dziedzic Stanowisk, mąż Eugenii Benedykty Czaplickiej. Ślub odbył się w 1911 roku w Częstochowie. Był synem MIchała Józefa Laskowskiego z Laskowa herbu Korab i Zofii Helcel z Rzędowic herbu Sztersztyn.

Ze związku z Eugenią urodzili się:

  • Michał Kacper Marian Laskowski;
  • Anna Maria Laskowska;
  • Karol Ryszard Laskowski;