Łącki Jan z Nadola, h. Jelita

Jan Łącki z Nadola, herbu Jelita, urodzony około 1660 zmarł po 1696 roku. Jego żoną była Konstancja Dunin (urodzona~1665- zmarła po 1696). Zastawny posiadacz Łęki w 1696 r. Kasztelan warszawski

Jan Łącki był właścicielem Stanowisk, Gór Mokrych i Suchych, Woli Borowej, Żelazny i Rudy Pilczyckiej1. Przejął również Pilczycę Zaleśną i Pilczyce Jaraczową od Pilczyckich.

Z małżeństwa z Konstancją Dunin pochodzą:

  • Józef Łącki (urodzony ~1695 – zmarł po 1731);
  • Aleksander Łącki (urodzony ~1695 – zmarły po 1724);

Józef i Aleksander  procesowali się w 1724 roku o Czermno po babce Duninowej z Ramultem, Józef w imieniu swoim i braci protestował 1719 r. przeciw Józefowi Kamińskiemu, o bezprawne  zabranie Łęk,   a 1731 r. zapisał na Czermnie 1,000 floren. Annie  z Myszkowskich  Trepczynie (ur. ~1705m jej mąż to Jan Nekanda Trepka).


  1. www.pilczyca.org