Serwatka Władysław

Proboszcz Parafii Kluczewsko w latach 1928-1939.

Urodził się 19 listopada 1898 r. w Porąbce, w powiecie olkuskim. Był synem Feliksa i Wiktorii z Orczyków. W latach 1905–1909 uczęszczał do szkoły elementarnej w Miechowie, a w latach 1910–1914 do gimnazjum w Kielcach. W 1916 r. ukończył kurs pedagogiczny w Olkuszu, po czym przez rok pracował jako nauczyciel ludowy. W 1917 r. wstąpił do kieleckiego Seminarium Duchownego. Na kapłana został wyświęcony w dniu 15 czerwca 1922 r. Pracował najpierw jako wikariusz w Miechowie (1922), a następnie
w Pilicy (1922–1926). W kolejnych latach zarządzał parafiami Rembieszyce (14 X 1926 – 26 IX 1928), Kluczewsko (1928–1939), Ostrowce (1939–1944) oraz
Chełmce (1944–1946). Był też administratorem beneficjum w Pierzchnicy (od 1946), Niedźwiedziu (od 1950) i Kurzelowie (od 1958). W listopadzie 1970 r. ze względów zdrowotnych zrezygnował z probostwa w Kurzelowie i zamieszkał w Kielcach. Zmarł 9 listopada 1973 r.

Źródło: PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH 2013, R. XII, NR 1

MAŁGORZATA KARKOCHA
UNIWERSYTET ŁÓDZKI∗