Wolski Walenty

Proboszcz parafii Januszewice od 1768 roku. Urodzony w 1712 roku w Kurzelowie, wyświęcony w 1736 roku przez księdza Trzcińskiego sufregena gnieźnieńskiego.  Umarł 20 czerwca 1782 roku (akt nr 19), pochowany na starym cmentarzu w Januszewicach na przeciwko drzwi kościoła.

Prezentę miał od Karola Korffa, właściciela Kluczewska, Pilczycy i Januszewic.