Snopczyński Jan

Proboszcz Parafii Stanowiska w latach 1927-1962. Urodzony 2 czerwca 1892 roku w Chrapowie parafii Czyżów, zmarł 31 stycznia 1967 jako rezydent parafii Stanowiska, pochowany 2 lutego na cmentarzu w Czyżowie. Syn Macieja i Eleonory z d. Kutyda.

Link do opracowania na Przedborskim Słowniku Biograficznym.

Posługę duszpasterską zaczynał jako wikariusz w Tczowie- powiat lipski (1923).

Prawdopodobnie to ks. Jan Snopczyński był poszukiwanym księdzem przez żandarmów niemieckich, kiedy  na kolejowej stacji we Włoszczowie zginął ksiądz Władysław Michalak.

Dość niejasne są powody poszukiwań przez Niemców księdza Jana, osobiście dotarłem do świadków, twierdzących o jego powiązaniach z partyzantami. Może kiedyś uda dotrzeć się do źródła, wyjaśniające wszystkie tajemnice związane z tą postacią.

Podpis księdza Jana Snopczyńskiego z akt kościelnych

Źródło:

Państwowe Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim

ks. Tadeusz Gacia, Szkice z pobliża Kluczewska, Włoszczowa 2015.