Kotliński

Pierwotna nazwa tego nazwiska to Kotlicki uwieczniona jest w aktach kościelnych.

Mimo iż Janusz Stankiewicz podaje:

Kotliński – 1397 od nazwy miejscowej Kotlin (kaliskie, gmina Kotlin).

to w tym wypadku musimy uwzględnić fakt, iż oboczność Kotliński-Kotlicki występuje w aktach, zaś nazwisko Kotlicki Stankiewicz definiuje tak:

Kotlicki – od nazwy miejscowej Chotlice, dziś Kotlice (kieleckie, gmina Sobków).