Kłudziak

Według Stankiewicza:

Kludziak – od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.