Hanyż

Według Stankiewicza:

Hanyż – od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

Odnaleźć można zupełnie inne pochodzenie nazwiska od hanyż (anyż),

z botaniki- roślina z rodziny baldaszkowatych, kminek zwyczajny, Curum carvi, także wysuszone owoce tej rośliny

lub również z botaniki- roślina z rodziny baldaszkowatych, koper ogrodowy Anethum graveloens, także wysuszone owoce tej rośliny.