Czaplicki Jan h. Lubicz

Jan, w 1759 r. dziedzic dóbr Rogienice i Ogarki, miał synów: 1) Michała, vicesgerenta grodzkiego chęcińskiego 1773 r., komornika granicznego sandomierskiego 1785 r., a w 1793 r. skarbnika chęcińskiego i kawalera orderu św. Stanisława, ożenionego z Agnieszką Przybylską, który pozostawił syna Filipa, dziedzica dóbr Łapczyna Wola, w gub. sandomierskiej, wylegitymowanego w Królestwie 1837 r., po którym z żony karoliny Sławianowskiej syn Filip-Leopold z żony Florentyny Kamockiej ma syna Leopolda, ożenionego z Heleną Poklewską-Koziełło; 2) Jakób ożeniony z Boguliłą Czaplicką, z niej synowie: Tomasz, dzierżawca dóbr Grądy, w pow. pułtuskim, Michał i Jan Chryzostom wylegitymowani w królestwie w 1838 roku.

Uruski, Seweryn. Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej. Tom II. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1905