Kaplica Cmentarna w Kopruszy

Kaplica cmentarna w Kopruszy jest jednym z bardziej tajemniczych i elektryzujących miejsc w obrębie Gminy Kluczewsko… Skryta wśród drzew i zarośli, jest chyba jedyną pamiątką w Kopruszy epoki, która minęła. Próżno też szukać samej Kopruszy na mapach, ponieważ od 2005 roku została włączona do wsi Stanowiska. Nie ma śladu również po dworku, który był siedzibą właścicieli okolicznych ziem.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Niewielka, murowana kapliczka, bardzo podobna do tej z kluczewskiego cmentarza, choć jest mniej surowa. Usytuowana jest na wzgórzu, przy trasie Włoszczowa-Przedbórz. Zbudowana na bazie prostokąta, a jej osie symetrii wyznaczają kierunki świata. Dach dwuspadowy, z połaciami skierowanymi na północ i południe.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Do kapliczki prowadzą betonowe schodki, a drzwi umieszczone są na wschodniej ścianie. Nad drzwiami ścianę zdobi ornament w postaci krzyża. Każdy róg kapliczki zdobiony jest płaskimi pilastrami, a dookoła budynku biegnie trzyschodkowy gzyms.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

W centralnej części dachu, zbudowana sygnaturka, zwieńczona stalowym krzyżem.

Wokół kaplicy, możemy zobaczyć nagrobki i krzyże osób tutaj pochowanych.