Kaplica Cmentarna w Kluczewsku

Kaplica cmentarna w 2008 roku, fot. M. Suliga.

Niewielka kaplica cmentarna, zbudowana na wzniesienie wśród grobów kluczewskiego cmentarza. W swoich podziemiach mieści szczątki rodzin Konarskich i Turskich. W ściany zewnętrzne wmurowane epitafia upamiętniające pochowane tutaj osoby.

Fot. M. Suliga, 2018 r.

Jak głosi pamiątkowa tablica wmurowana zachodnią ścianę, kaplica ta pełni również rolę miejsca pochówku rodzin Konarskich i Turskich. Pochowani są oni w podziemiach kaplicy.

Wewnątrz kapliczki, znajdziemy ołtarz przy którym można odprawić mszę za dusze zmarłego.

Obecnie na przygotowanym  miejscu przed kaplicą odprawiają się uroczyste msze święte w Dniu Wszystkich Świętych.