Struktura Wermachtu w 1939 roku

Niezależnie od czasów i terenów, każda armia musi posiadać odpowiednie struktury, które zapewniają jej sprawne funkcjonowanie. W zależności od okresu i obszaru, w którym dana armia funkcjonowała, struktury organizacyjne, stopnie wojskowe oraz typy wojsk różnią się między sobą.

Całość sił wojskowych (z wyłączeniem specjalnej organizacji Waffen-SS) w 1939 roku w Niemczech nazywała się Wermacht. Zwierzchnikiem sił zbrojnych i naczelnym dowódcą był Adolf Hitler.

Wojska Wermachtu dzieliły się na:

 • Wojska Lądowe (Heer);
 • Marynarka Wojenna (Kriegsmarine)
 • Lotnictwo (Luftwaffe)

Wojska lądowe były zorganizowane w następujące formacje:

Heeresgruppe– Grupa Armii- w skład takiej grupy zwyczajowo wchodziło 2-3 armie. Podczas wojny 1939 roku zachodnie granice Polski zaatakowały na lądzie-choć jest to uproszczenie- dwie grupy Armii: Grupa Armii Południe i Grupa Armii Północ.

Armee Armia- grupa2-3 lub więcej korpusów, dowodzona przez Generaloberst (generał pułkownik) lub General der (rodzaj broni).

Korps– Korpus jest to grupa 3-4 dywizji, dowodzona przez Generalleutnanta (generał porucznik).

Division -Dywizja zwykle dowodzona przez Generalmajora (generał major), albo Generalleutnanta (Generał porucznik). Janmniejsza jednostka mogąca działać samodzielnie.

Brigade– Brygada do wodzona przez Obersta (pułkownik) albo Generalmajora.

Regiment– Pułk, zwykle składał się z 3 batalionów, dowodzonych przez pułkownika.

Batallion– Batalion składający się z 3 kompanii i kompanii wspierającej.

Kompanie– Kompania składała się z 3 plutonów oraz sztabu, dowodzona przez Oberleutnanta (porucznik) lub Hauptmanna (kapitan).

Zug- Pluton składał się z 3 drużyn i sztabu.

Gruppe- Drużyna składała się z około 12 ludzi, pod dowództwem starszego szeregowca.


Oddziały, które zdobywały tereny Gminy Kluczewsko, należały do:

 • 101 pułk piechoty;
 • 14 Dywizja Piechoty- dowódca Generalleutnant Peter Weyer, w skład wchodziły:
  • 11 pułk piechoty
  • 53 pułk piechoty
  • 101 pułk piechoty
  • 14 zapasowy batalion
  • 14 pułk artylerii
  • I Dywizjon 50 pułk artylerii
  • 14 oddział obserwacyjny
  • 14 batalion saperów
  • 14 oddział przeciwpancerny
 • XVI Korpus Armijny- dowódca Generaloberst Erich Höpner, w skłąd wchodziły:
  • 14 Dywizja Piechoty;
  • 31 Dywizja Piechoty
  • 1 Dywizja Pancerna
  • 3 Dywizja Pancerna
 • 10 Armia- dowódca generał artylerii Generaloberst Walter von Reichenau;
 • Grupa Armii Południe- dowódca Generaloberst Gerd von Rundstedt;
Insygnia 10 Armii, źródło Wikipedia.
Insygnia 14 dywizji piechoty, źródło Wikipedia.

Dodaj komentarz