Kapliczka przy drodze Rudka- Kluczewsko

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Podążając drogą z Rudki do Kluczewska, natkniemy się na murowaną kosntrukcję otoczoną stalowym wygrodzeniem, przy skrzyżowaniu, z którego jedna z dróg prowadzi do Rzewuszyc.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Poniżej krzyża, na murowanej konstrukcji znajduje się wnęka ze świętą figurką. Poniżej wyryty napis, głoszący, że całość powstała jako ofiara mieszkańców wsi Rzewuszyce w 1953 roku.

Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.
Fot. Mariusz Suliga, 2019 r.

Całość zwieńczona jest murowanym krzyżem, ma którym znajduje się postać Jezusa ukrzyżowanego.

Dodaj komentarz