Rodzina Czaplickich

Na terenie obecnej gminy Kluczewsko przewijały się dwie rodziny Czaplickich. Według podań, były ze sobą daleko spokrewnione. Jedna obejmowała ziemie dobromierskie, druga Łapczyną Wolę i Stanowiska. Legitymowali się herbem Lubicz.

Liczni członkowie tej rodziny pisali się z Czaplic (de Czaplice), a ich wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w dawnym powiecie przasnyskim, parafia Krzynowłoga Wielka.

Akta łomżyńskie z XV wieku wymieniają:

  • Mroczka z Czaplic 1436,
  • Marcina z Czaplic 1440,
  • Andrzeja z Czaplic i syna jego:
  • Józefa 1498;

Losy tej rodziny i dóbr stanowskich krzyżują się, kiedy Michał Czaplicki kupuje je od Potockich w 1790 roku. Jest on również restauratorem kościoła.

Drewo Rodziny Czaplickich opracowane przez M. Suliga
c k l a b d e f g h i j m n o p q r s t u v w x y z

Dodaj komentarz