Figura- Stanowiska, święty Franciszek

Figura znajdująca się w Stanowiskach przedstawia świętego Franciszka na postumencie z głazów. Święty Franciszek przedstawiony jest tutaj w klasycznym ujęciu, to znaczy ubrany jest w brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami. Głowa świętego posiada charakterystyczną tonsurę, czyli fryzurę polegająca na wygoleniu części włosów, co symbolizować miało koronę cierniową. U stóp Franciszka znajduje się czaszka, symbolizująca pokutę i umartwienie. W lewej dłoni trzyma krzyż, zaś prawa wzniesiona ukazuje stygmaty.

Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.
Fot. Mariusz Suliga, 2018r.

Dodaj komentarz