Historia Rodziny Tomickich

Wstęp

Genealogia jest wyrazem pochodzącym z greki i oznacza- γενεά, genos – „ród” oraz λόγος, logos – „słowo”, „wiedza”. Zatem Genealogia to jedna z gałęzi nauk pomocniczych historii zajmująca się badaniem więzi rodzinnych a sama postać genealoga to ktoś, kto amatorsko lub zawodowo zajmuje się tymi badaniami.

Zatem czy mogę nazwać siebie  genealogiem?

Gdy gdzieś pomiędzy tysiącem spraw codziennego życia wspominam nieżyjącą już moją babcię Anastazję, to przed oczyma zawsze mam jeden widok…

Spore pomieszczenie, z centralnie ustawionym stołem, a w rogu kaflowa kuchnia, która niegdyś była niezbędnym i podstawowym wyposażeniem każdego gospodarstwa domowego, dziś będąca już rzadkością i zabytkiem przeszłości. Ja zawsze siedziałem obok,oparty plecami o ścianę,  na charakterystycznej drewnianej skrzyni, w której znajdował się zapas drew na opał. Wokoło pomieszczenia zostali ulokowani goście… Wszyscy z zaciekawieniem słuchają, jak babcia wspomina minione czasy. Szczegółowo, dokładnie, ze swoim charakterystycznym spokojem. Można śmiało rzec- robiła to dostojnie i niezwykle charyzmatycznie…

Wśród tych rozmów, opowieści nader często pojawiał się wątek historii rodzinnych, historii przodków. Szczególnym kultem, przywiązaniem i szacunkiem otaczano gałąź Tomickich, która niejako w gronie zebranych uznawana jest za protoplastów. Również w tej gałęzi znajdował się mój najwcześniejszy ze znanych mi przodków. Był nim mój pra, pra, pra dziadek Paweł Tomicki…

Wśród znajomych i rówieśników mogłem pochwalić się taką wiedzą z dumą, gdyż w większości przypadków wiedza kolegów kończyła się na ich pra dziadku.

To właśnie podczas tych wieczorów, podczas wsłuchiwania się w słowa opowieści zrodził się ze mnie duch… nie genealoga. Nie mogę nazwać się genealogiem. Raczej archiwistą, kronikarzem, poszukiwaczem… Do dziś żałuje, że nigdy nie nagrałem tych barwnych opowieści mojej babci, a obecnie  w dobie rozwoju techniki, komputerów, w erze cyfryzacji, chciałbym spisać dla potomnych to co zapamiętałem, oraz to co udało mi się wyszukać w dokumentach, archiwach i innych źródłach.

Wszyscy jesteśmy jedną rodziną

Wiedza na temat własnych przodków, którą posiadłem od rodziców, babci i rodziny, stała się dla mnie niewystarczająca. Zrodziła się we mnie potrzeba poszukiwań, wspinania się po gałęziach rodowych, w głąb historii, w coraz dawniejsze i mgliste czasy. Brnąc jeszcze głębiej, zrozumiałem, że przecież mój pra,pra,pra dziadek mógł mieć braci, mógł mieć siostry, może gdzieś na świecie żyją moi dalecy krewniacy. O innych nazwiskach, w innych częściach Polski lub Świata. Może nawet mijamy się codziennie na ulicy, nie wiedząc, że nasze serca pompują jakąś cząstkę tej samej krwi. Krwi naszego wspólnego przodka.

W tym Artykule skupię się jedynie na linii Tomickich, prezentując informacje, które udało mi się zdobyć. Bardzo krótki opis samego nazwiska Tomicki znajduje się tutaj: TOMICKI.

Józef Tomicki ze Rzgowa i Katarzyna Domżalska

Najdawniejsze ślady Tomickich, do jakich udało mi się dotrzeć, prowadzą do Rzgowa- miasta z powiatu łódzkiego, obecnie wchodzącego w skład aglomeracji łódzkiej.

Pochodzą stamtąd Józef Tomicki i jego żona Katarzyna z domu Domżalska. Są to moi bezpośredni przodkowie znajdujący się w strukturze drzewa siedem pokoleń wstecz. Żyli na przełomie XVIII i XIX wieku, byli zatem świadkami takich wydarzeń jak rozbiory, insurekcja kościuszkowska czy wzloty i upadki Napoleona.

Wiemy z aktów archiwum państwowego (źródło Akt małżeństwa Jana i Marianny Mak), iż Józef miał brata Łukasza (prawdopodobnie 1758-1822) a Katarzyna brata Józefa Domżalskiego. Potomstwem Józefa i Katarzyny byli:

 • Gertruda Tomicka, urodzona w 1794 w Rzgowie
 • Marianna Tomicka, urodzona w 1796 w Rzgowie, wyszła za Szymona Krajewskiego;
 • Jan Tomicki- mój przodek- urodzony w 1798 roku;
 • Róża Tomicka, urodzona w Rzgowie w 1805 roku.

Jan Tomicki ze Rzgowa i Marianna Mak

Kolejny szczebel drzewa, znajdujący się sześć pokoleń wstecz tworzy Postać Jana Tomickiego i Jego żona Marianna Mak.

Imiona rodziców Jana znamy z dwóch źródeł- z aktu urodzenia Jana oraz z aktu małżeństwa Jana z Marianną Mak. Nazwisko Mak występuje w różnych formach, i tak Marianna nazywana jest: Mak, Makowska, Makoska, Makowiczóna…

Akt urodzenia Jana Tomickiego w Rzgowie. Żródło: FamilySearch.
Akt Małżeństwa Jana i Marianny spisany w łacinie, źródło:
FamilySearch.

Jan i Marianna, którzy pobrali się w Rzgowie 9 lutego 1820 roku, a z tego małżeństwa mieli piątkę dzieci:

 • Katarzyna- wyszła za Pawła Kępę;
 • Agnieszka- wyszła za Ludwika Basińskiego;
 • Mariannę- wyszła za Baltazara Pawła Węgrzyńskiego;
 • Pawła- mojego pra, pra, pra dziadka;
 • Ludwika- zmarła będąc panną.

Na podstawie danych z aktów małżeństw, chrztów i zgonów, możemy stworzyć kalendarium, przedstawiające życie Jana Tomickiego a także mapę przedstawiająca zmiany miejsc zamieszkania:

1798-08– Urodziny Jana w Rzgowie. Rodzicami Jana byli Józef i Katarzyna nazwani honestus, czyli rolnik zamieszkały w mieście. Rodzicami chrzestnmi byli Jan Ślusarski i Marianna Ślusarska, panna;

1820-02-09- Małżeństwo Jana z Maryanną Makowiczówna w Rzgowie. Jan nazwany jest Famatus (sławetny)- określenie o stopień wyższe niż honestus (uczciwy). Famatus to zwykle rzemieślnik albo bogatszy rolnik zamieszkały w mieście. W polskiej wersji akt opisuje Jana:

(…) Jan Tomicki miejskiego stanu w Rzgowie zamieszkały (…)

1824- Urodziny córki Katarzyny w Rzgowie;

1827- Urodziny córki Agnieszki w Rzgowie (wiadomo to z aktu Małżeństwa).

1829- Urodziny córki Marianny w Rzgowie;

1835-06-29- Urodziny syna Pawła w Poraju parafii Bogdanów. Jan nazwany jest kolonistą, lat 36 mający.

1838-04-28-Urodziny córki Ludwiki, w Poraju parafii Bogdanów. Jan nazwany jest okupnikiem z Poraju.

1840-05-24- Córka Katarzyna wychodzi za mąż za Pawła Kępę z Napoleonowa w Bogdanowie. Jan nazwany jest okupnikiem z Poraju.

1844-10-01- Córka Agnieszka wychodzi za mąż za Ludwika Basińskiego w Dmeninie. Jan zamieszkuje wówczas w Kolonii Dmenin.

1845-01-18- Śmierć córki Katarzyny Kępa w Kolonii Dmenin. jan Nazwany Jest gospodarzem z kolonii Dmenin.

1846-02-20- Córka Marianna wychodzi za mąż za Baltazara Pawła Węgrzyńskiego w Dmeninie.

1855-02-28- Śmierć córki Ludwiki w Dmeninie.

1857-01-25- Syn Paweł Tomicki żeni się z Katarzyną Sobańską w Dmeninie.

1860-03-20- Jan wraz ze swoim synem zgłasza zgon swojego wnuka, syna Pawła i Katarzyny tomickiej w Kolonii Dmenin, parafii Dmenin.

Niestety na próżno szukałem aktu zgonu Jana czy Marianny z Makowskich. Widać Jednak, że Jan rozpoczął wędrówkę Tomickich ze Rzgowa, na południe do miejscowości Poraj a później do Dmenina. Nie wiem jednak, gdzie ją zakończył i gdzie został pochowany.

Do pozytywnych stron mojej pracy zaliczę fakt, że udało mi się skontaktować z żyjącymi potomkami córki Jana, których serdecznie pozdrawiam. Co ciekawe wnoszą oni ogromy wkład w polską genealogie.

Paweł Tomicki

Wędrówkę tę kontynuował Paweł Tomicki według podań ustnych, które znajdują pokrycie w aktach, wyemigrował przed 1881 roku z Dmenina i osiedlił się na Miedzianej Górze w gminie Kluczewsko. Tam powstały 3 gałęzie rodzinne pochodzące od trójki jego dzieci:

 • Wojciecha Tomickiego urodzonego w Dmeninie w 1872 roku;
 • Marianny Książek z d. Tomickiej urodzona w Dmeninie w 1875 roku;
 • Grzegorza Tomickiego urodzonego już w Miedzianej Górze w 1881 roku.

Na podstawie metryk, możemy również zbudować mapę i kalendarium dotyczące życia Pawła, oraz znaleźć potwierdzenie kolejnego przekazu ustnego, który mówił o prowadzeniu karczmy przez Pawła. I rzeczywiście, w jednym z aktów Paweł nazwany jest szynkarzem, a szynk jak wiemy to starodawna nazwa karczmy.

1835-06-29- Urodziny Pawła w Poraju parafii Bogdanów. Zgłaszający ojciec Jan, Jakub Biskupski i Roch Sałecki rodzicami chrzestnymi byli zaś wspomniany Jakub i Teresja Sałecka (pisownia oryginalna). Nikt z wyżej wymienionych pisać ani czytać nie potrafił…

1857-01-25- Małżeństwo Pawła i Katarzyny Sobańskiej z Kolonii Pawłów. Świadkowie Paweł Węgrzyński o Jakub Sroka

1858-01- Urodziny Córki Julianny.

1858-04-03- Śmierć córki Julianny w Kolonii Dmenin. Zgłaszający Paweł Tomicki i Jan Tomicki.

1859-10-13- Urodziny syna Jana w Kolonii Dmenin parafi Dmenin. Zgłaszający Paweł Tomicki- gospodarz, w obecności Michała Hoffmana i Pawła Kępy. Chrzestnymi byli Michał Hoffman Z Katarzyną Kępiną i Paweł Kępa z Maryanną Hoffman.

1860-03-17- Śmierć syna Jana. Zgłaszający Paweł i Jan Tomicki (62l.) obaj gospodarze w Dmeninie, niepiśmienni.

1861 Śmierć Syna Jana w Dmeninie.

1872-Urodziny syna Franciszka w Dmeninie.

1862-03-17- Śmierć syna Franciszka Tomickiego. Zgłaszający Paweł Tomicki- szynkarz i Antoni Sobański Gospodarz wuj zmarłego.

1869- Urodziny syna Józefa Stanisława Tomickiego w Łowiczu parafia Dmenin.

1869- Śmierć syna Józefa Stanisława Tomickiego w Łowiczu Parafii Dmenin.

1870- Urodziny i śmierć córki Agnieszki Tomickiej w Dmeninie.

1872-Urodziny syna Wojciecha w Dmeninie.

1875- Urodziny córki Marianny w Dmeninie.

1881-03-13- Urodziny syna Grzegorza Tomickiego Kłudzie- parafia Kluczewsko.

1894- Śmierć syna Józefa Tomickiego w Miedzianej Górze.

Wojciech Tomicki, Marianna Tomicka i Grzegorz Tomicki

Ta trójka rodzeństwa, potomków Pawła Tomickiego, dała początek kolejnym rodzinom, które swoje życie rozpoczęły na trzech sąsiednich działkach w Miedzianej Górze. Po dziś dzień życie tętni dwóch z trzech tych miejsc, a na trzeciej działce stoi drewniany dom, goszczący na letni odpoczynek potomków Marianny Książek z domu Tomickiej.

Miedziana Góra zimą, lata 80-te XX wieku. Źródło Archiwum Rodzinne.

Na zamieszczonym zdjęciu pochodzącym z lat 80 XX wieku, po prawej stronie kadru, widzimy dom- pozostałość po Mariannie Książek z domu Tomickiej. Józef Książek- mąż Marianny według podań ustnych, był uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej z 1905 roku. Bezpośrednio za nim, na przeciwko wysokiego świerka znajduje się miejsce, gdzie swoje życie wiódł Grzegorz Tomicki. Z lewej strony kadru, widzimy suszarnię do tytoniu (charakterystyczny budynek dla Miedzianej Góry), która znajduje się na placu należącym niegdyś do Wojciecha Tomickiego.

Opublikowany w Gene

Dodaj komentarz