Nazwiska

Poniżej znajduje się lista nazwisk występujących na omawianych terenach wraz z krótkim opisem.

Warto tutaj zauważyć, że na początku okresu międzywojennego, w 1921 roku analfabetyzm w Polsce sięgał 30%. W XIX wieku osobami piszącymi i czytającymi był ksiądz, organista i kilka ważniejszych osób we wsi/osadzie. Oczywiście nie dotyczy to rodzin szlacheckich, gdyż stanowiły one zdecydowaną mniejszość.

W aktach kościelnych, widzimy zapis umieszczany przez księdza:

Akt ten stawającym przeczytany, gdyż ci pisać nie umieją, przez Nas tylko podpisany został

Zatem księga parafialna była jedynym źródłem informacji, a pozostałe były przekazywane z ust do ust. Stąd liczne oboczności w nazwiskach, rozbieżne daty lub nieznajomość nazwiska panieńskiego własnej matki.

 

a b d f g h j k l m o p s t w z

Dodaj komentarz