Historia budowy kościoła

Feliks Paweł Turski h. RogalaHerb szlachecki.

Kościół i parafia w Kluczewsku mają stosunkowo krótką historię w porównaniu do parafii ościennych. Początek działania parafii datujemy na 1812 rok, a sama budowa świątyni  rozpoczęła się w 1797 roku staraniem Feliksa Pawła TurskiegoUrodzony 1729, zmarł 1800. Biskup krakowski i książę sie... More h. Rogala, biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego.

 

Bezpośrednio wcześniej, KluczewskoMiejscowość w powiecie włoszczowskim. pozbawione było świątyni i należało do parafii Januszewice. O pozwolenie na założenie parafii biskup Feliks Turski zabiegał u samego arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego, który również legitymował się tym samym herbem-Rogala… Czy to ułatwiło osiągnięcie celu? Nie wiadomo, faktem zaś jest, że takie pozwolenie biskup Turski otrzymał, a swą wolę ufundowania świątyni przedstawił proboszczowi Januszewic oraz przedstawicielom kolegiaty kurzelowskiej w 1797 roku.

Kluczewsko w owym czasie było własnością biskupa Turskiego oraz jego letnią rezydencją, gdzie ochoczo przebywał. Dopiero pod koniec wieku, przekazał miejscowość swojemu krewnemu Ksaweremu TurskiemuKsawery Turski herbu Rogala – stolnik szadkowski w lata... More (Xawery) h. Rogala, który władał nią po śmierci biskupa w 1800 roku. Według jednego źródła Feliks był stryjem Ksawerego, ale nie udało mi się jeszcze udowodnić stopnia pokrewieństwa…

 

Budowa kościoła postępowała dość powolnie z powodu problemów finansowych. To właśnie dlatego postanowiono przenieść część wyposażenia z sąsiedniej parafii w Januszewicach, która została zlikwidowana na rzecz Parafii Kluczewsko.

 

W oddzielnym artykule opiszę historię zaginięcia dzwonów, które były transportowane z Januszewic do Kluczewska.

 

Świątynia została ukończona w 1812 roku a parafia została przeniesiona z Januszewic do Kluczewska i co ciekawe- przejęła patrona, czyli św, Wawrzyńca po zlikwidowanej parafii, same zaś Januszewice, Rzewuszyce i Komorniki weszły w skład nowej wspólnoty.

W połowie XIX wieku rozpoczęto rozbudowę kościoła, która została zakończona w 1888 roku.

Sam kościół został usytuowany tak , by osie wyznaczały kierunki N-S i W-E, i tak, aby droga pomiędzy kościołem a dworem łączyła bezpośrednio obie budowle. Dziedzic miał również specjalną ławę, ustawioną wzdłuż ściany, przed ołtarzem, w której mógł dumnie zasiadać.

Mapa z 1934 roku, z zaznaczonymi budynkami dworskimi

 

Dodaj komentarz