Tarło Teresa

Teresa Tarło z Podhajec h. Topór, mężowie:

I: Franciszek Rudziński h. Prus (III), ślub około 1740.

II: Wojciech Kluszewski z Kluszewa h. Jasieńczyk, ślub w roku 1746/7 w Kurzelowie.

Teresa Tarło zmarła około 1747/8, była córką Franciszka, kasztelana lubelskiego. Ślub z Rudzińskim odbył się w Opolu 11 XI 1732 roku, u opiekuna panny młodej Jana Tarły- wojewody lubelskiego. Otrzymała ona 3 V 1747 roku order Krzyża Gwiaździstego.

Po śmierci Rudzińskiego wyszła w 1747 roku za mąż za kasztelana bieckiego Wojciecha Kłuszewskiego.

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Kurzelów : Księga akt zaślubin parafii Kurzelów. 1733-1797 http://bc.wimbp.lodz.pl/publication/37520 Rok 1746 Przewielebny Szymon Krakowczyk wicedziekna kościoła kolegiaty kurzelowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kościel parafialnym kolegiaty kurzelowskiej, potwierdził małżeństwo Wielmożnego Pana Wojciecha Kluszewskiego z Wielmożną i Urodzoną Panią Teresą Rudzińską wdową z Kluczewska. Obecni Szlachetny Jakub Czaplicki i Szlachetny Antoni Ko?siński i wielu innych tu zgromadzonych.

Boniecki, „Herbarz polski” – 10.350.25W. Dworzaczek („Genealogia” i „Teki Dworzaczka”) – dw.11392Polski Słown. Biograficzny t. 13 str. 35: psb.11795.4Polski Słown. Biograficzny t. 33 str. 17: psb.27103.4