Wolski Franciszek Salezy

Ksiądz Wolski Franciszek Salezy, proboszcz Januszewic od 1782 do 1812 roku, wcześniej kanonik kurzelowski. Umarł 2 sierpnia 1812 roku przeżywszy 73 lata i siedem miesięcy. Indult rzymski na posiadanie probostwa i kanonii miał z 1782 roku.

Prezentę otrzymał od Prota Potockiego, dziedzica Januszewic i Komornik.