Pankowski Marian

proboszcz parafii Janina od 1927 roku, proboszcz parafii Kluczewsko od 1923 do 1925, Potok Złoty (1925-1927), Konieczno 1929, Bebelno, b. wikariusz parafii Książ Wielki, Koniemłoty, Beszów.

Aresztowany w 1943. 03.06.1943 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W 1944 przetransportowany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, gdzie prawdopodobnie zginął.