Breszka Janusz

Ks. Janusz Breszka w 2104 roku, podczas uroczystości 100-lecia OSP Kluczewsko.

Urodzony w  1963 (Chęciny), wyświęcony 1990, em. od 2016, zmarł w dniu 21 grudnia 2017, były proboszcz parafii Kuczków i Kluczewsko. Pochowany został w Chęcinach.