Czernicki Wojciech

Urodzony około 1778, zmarł dnia 9 VIII 1835 w Kluczewsku (Januszewicach). Akt zgonu Kluczewsko 1835/35 Woyciech Czernicki. Ślub w 1820 roku w Szczekocinach z Józefą Łuczycką. Z tego związku córka Marianna Czernicka( ur. 1810) wyszła za Aleksandra Kuleszyńskiego (1820-1898) oraz Wojciech Wiktoryn (1830-1833), i Syn Włodzimierz urodzony w 1820r., dziedzic dóbr Suskrajowice, w gubernii kieleckiej, który otrzymał przyznanie szlachectwa w Królestwie 1848 r. z zasady stopnia oficerskiego ojca .

Córka Marianna Kuleszyńska z d. Czernicka miała trójkę dzieci:

  • syna (1846-1926);
  • córkę ( 1851-1890) wyszła za Strasburgera (1843-1883) i miała syna Jana (187101936), Syna (1872-1915), syna Lucjana 1875-1923 i syna 1877.
  • córkę Kazimierę, wyszła za Mieczysława Jana Józefa Puchała h. Puchała (1859-1920) i miała córkę Irenę Marię Albinę Puchała h. Puchała (1896-1964).

Upamiętniony płytą z chęcińskiego marmuru, w kościele w Kluczewsku. Na płycie widoczny herb Jastrzębiec i napis:

Wojciech Czernicki,

dymisjonowany majorem wojsk polskich urodził się 1783 r. pospieszył na usługi kraju 1807 znajdował się w bitwach pod s. Maria Belechite, Lerida, Checa, Puzol, Guadelaviar, Valencją, w 1-ym i 2-im oblęzeniu Saragossy, Lerida, Mequinenza, Terragona, Sagnot w Hiszpanii. Pod Smoleńskiem, Możajskiem i nad Berezyna, w oblęzeniu Magdeburga i pod Lipskiem. R. 1828 w nagrodę 30 letniej służby otrzymał uwolnienie i pensją z mundurem Dnia 9 sierpnia 1835r. zmarł we wsi Januszewicach. Józefa z Łuczyckich pozostała małżonka z Marją córką i Włodzimierzem synem ku wiecznej pamiątce kamień ten kładą, prosząc czytelnika o pobożne westchnienie za spoczywającego przy tej świątyni męża.


Czernecki (Czernicki, Czanicki) Wojciech, ur. 24.8.1787 w Czernek w Galicji, wstąpił 7.6.1807 do 1. p. L. P.W. jako ppor., mian. por. 28.10.1807. Po reorg. L.N. 7.11.1808 służył w komp. wolt. 2. bat. 1. p., w 1810 w 2. komp. fiz. 2. bat. 1. p. Był w kamp. ros., mian. kpt, ranny 28.11.1812 nad Berezyną. Z pocz. 1814 był w p. Nad w. jako kpt. à la suite, w lutym skier. do Wersalu do kawalerii franc. W Król. Pol.był kpt. w 1819. 


Napoleon.org.pl