Term Category: Nazwisko

Lipniak

Nazwisko pochodzi od drzewa- lipy. Obocznościami są Lipczyński, Lipowski itd…

Ogrodnik

Pochodzi od zawodu lub zajęcia.